ในเอกสารที่สถานทูตญี่ปุ่นแจ้งรายละเอียดไปให้สื่อมวลชนทราบจะมีชื่อของบริษัทของท่านปรากฏอยู่ในเอกสารนั้นด้วยด้วย
8(SAT)/OCT/2011 Schedule
10:00 OPEN
13:00 The 8th Thai-Japan Friendship Anime Song Contest Semi Final 1st
14:00 Japanese idol Live
15:00 The 8th Thai-Japan Friendship Anime Song Contest Semi Final 2nd
16:00 Japanese idol sign & Handshaking & photo session
17:00 Japanese idol Live
18:00 Anime Song Contest semi Final Result
18:15 CLOSE
9(SUN)/OCT/2011 Schedule
10:00 OPEN
13:00 The 8th Thai-Japan Friendship Anime Song Contest Semi Final 1st
14:00 Japanese idol Live
15:00 The 8th Thai-Japan Friendship Anime Song Contest Semi Final 2nd
16:00 Japanese idol sign & Handshaking & photo session
17:00 Japanese idol Live
18:00 Anime Song Contest semi Final Result
18:15 CLOSE

(C) Copyright : Red Nose Corporation & Negibose Thailand CO.,LTD. All Rights Reserved